De aanleg /aanpassing van datanetwerken (ook gecertificeerd).